Setkání VIP aneb Velmi Inspirativní Podporovatelé

„Vy jste z těch VIP služeb“ oponoval mi v nedávné diskusi úředník. A když se ohlédnu za Setkáním s Milanem Šveřepou, které se konalo v pátek 20.8.2021 v Uherském Hradišti, hrdě potvrzuji a hlásím se k tomu. Ano, je tomu tak.

Milan je pro mnohé z vás známý jako ředitel Inclusion Europe, nebo bývalý ředitel Centra podpory transformace, nebo také vedoucí nejlepšího profesionálního projektu roku 2013 Národního centra podpory transformace sociálních služeb.

Pro mě je člověk, který hájí práva lidí s postižením a jejich rodin, tváří transformace, vizionářem, neskutečně chytrým člověkem s velkým přehledem i nadhledem. Je to člověk, který mě v mnohém inspiroval a stále inspiruje, je mi profesní i lidskou oporou, mám ho ráda a je mi s ním dobře.

Jeho „lidové pojetí transformace“ (toto pojmenování padlo na zmiňovaném setkání v Uh. Hradišti) stále přitahuje spoustu lidí nejen z řad odborné, ale i laické veřejnosti. On sám se s lehkostí a vtipem jemu blízkým představuje jako „bruselský lobbista za inkluzi“ 😊.

Byla jsem velmi potěšena, kolik lidí přijelo o prázdninách v pátek odpoledne do Uherského Hradiště. Ze všech koutů republiky, mnozí ve svém volném čase. Chtěli se potkat, povídat si, vidět se, sdílet zkušenosti, otevírat nové možnosti, nahlížet na službu z jiného úhlu, dozvědět se něco nového, a mnoho dalšího. Krásné, inspirativní a velmi obohacující.

Potkali jsme se s úžasnými lidmi, kteří umožňují ve svých službách lidem s postižením žít normálním životem, a to tím, že opouští nebo již opustili velké budovy, ve kterých lidé žili odděleni od běžné společnosti a tvoří pro ně tzv. komunitní služby. Účastnili se ředitelé, vedoucí a sociální pracovníci i zřizovatelé.

 

Lépe a radostněji

Povídali jsme si o proměně života lidí, kteří opustili velkou službu a žijí v bytě či domě s potřebnou asistencí. Vzájemně jsme si sdíleli různá úskalí, na co si dát pozor, co nepodcenit, na čem pracovat, na co se zaměřit. Jak netvořit malé ústavy, ale integrovat lidi do společnosti. Co rozhodně dělat, a naopak co se nedělá a na čem je nutné zapracovat.

Bylo to o vztazích, integritě, sociálních rolích, společenském statutu, práci, volném čase, neformální podpoře a mnohém dalším.

Bylo to o změně, nejen v pobytových službách, ale i v ambulantních a terénních.

Jelikož ne všichni mohli přijet a být s námi, a také proto, že některým z nás se vůbec nechtělo loučit, rozhodli jsme se pokračovat v těchto přátelských neformálních setkání a další se uskuteční v listopadu na Vysočině.

Jsme otevřeni všem, kterých se téma transformace, jakkoliv dotýká nebo které toto téma zajímá. Ať už jsou to samotní lidé s postižením, jejich blízcí a pečující, studenti, dobrovolníci, poskytovatelé či zřizovatelé služeb. Bude to opět přátelské a neformální, a bude to opět v pátek s možností zůstat do soboty a bude to opět tematické, s možností něco nového se dozvědět, odnést, v něčem se inspirovat…

Prostě setkání s lidmi, kteří chtějí realizovat VIP sociální služby. Dovolím si však překlad trochu pozměnit, jde o služby, které chtějí dělat „Velmi Individualizovanou Podporu“, tzn. hledají způsoby a cesty, jak dělat normální službu dle potřeb lidí v daném regionu.

Jsem pozorovatelkou života. Vždy mě fascinovala vnitřní síla lidí, kterým přišla do cesty vážná nemoc, postižení, úraz, nehoda, omezení. Mým cílem je podpořit rozvoj takových služeb, které jim umožní žít život podle svého a být součástí společnosti. Můj příběh si přečtěte zde >>