Supervize

Při supervizích poskytuji náhled na "složité" situace, do kterých se člověk dostává.

Konzultace

Při konzultacích podporuji a posiluji zdravé zhodnocení situace a společně navrhujeme řešení.

Kurzy

Při workshopech předávám zkušenosti, inpsiruji a vše prakticky učím druhé.